Skip to content Skip to footer

Otobiyografi Nedir?

Otobiyografi nedir? Kısacası kendi hayat hikayenizi anlatmakla ilgili. Otobiyografi, insanların yaşam öykülerini belirli kurallara göre anlatmaları demektir. Yazar, otobiyografisini yazarken doğumuyla başlayan olayları ve yaşamı boyunca yaşadığı olayları, ailesini, arkadaşlarını ve hayatını bir bütün olarak anlatır.

Biyografi ve otobiyografi genellikle karıştırılır. Biyografi, bir kişinin hayatıyla ilgili hikayelerin bir koleksiyonudur. Otobiyografi olarak da bilinen bir otobiyografi, yazarın kendine baktığı ve hayat hikayesini anlattığı biyografidir. Otobiyografik eserler çok önemlidir. Özellikle toplumda adından söz ettirenlerin kendilerini ifade etmeleri çok faydalıdır. Otobiyografiler, toplumda adından söz ettirenlerin önemli eserler ortaya çıkarması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da son derece önemlidir.

Otobiyografi Özellikleri Nelerdir?

Toplumda önemli bir yer kaplayan otobiyografinin belli başlı özellikleri vardır. Bu özelliklere göre bir otobiyografi yazılmalıdır. Otobiyografik özellikler şunları içerir:

– İnsan doğup yaşadığı müddetçe canlılardan ibarettir.
– Burada insanlar genellikle hayatlarından, ailelerinden, yakın çevrelerinden bahseder.
– Yazar kendi hayat hikayesini anlatıyor. Ama gerçekten şaşırmamalısın.
– Otobiyografi yazarken tarihlere dikkat etmelisiniz.
– Tartışmalı konulara yer vermeyin.
– Otobiyografinizin güvenilirliğini baltalamayın. Bunun için belge ve görseller kullanmalısınız. – Entelektüel bir plan çerçevesinde yazılmalıdır.